PROFILAKTYKA COVID-19

Bezdotykowy wolnostojący termometr


sprawdź
PROFILAKTYKA PROZDROWOTNA

Oswajamy z badaniami profilaktycznymi


zobacz
KORZYŚCI DLA WSZYSTKICH

Dostosujemy produkt do Twoich potrzeb


poznaj

Bezpieczeństwo w czasie pandemii Covid-19

Profilaktyka koronawirusa

Badanie temperatury, to jak dotąd jedyne powszechne stosowane badanie, ograniczające rozprzestrzenianie się koronawirusa. 

Wolnostojące, samoobsługowe termometry są odpowiedzią na potrzeby rynku. Ich uzupełnieniem są kioski telemedyczne, zapewniający bezobsługową diagnostykę podstawowych parametrów zdrowotnych.

Dane pod ochroną

Bezpieczny

Wszystkie  urządzenia posiadają certyfikację medyczną. Dane na temat stanu zdrowia dostępne są wyłącznie dla użytkownika.


Kioski telemedyczne MediBOX posiadają certyfikat RODO. Wyniki badań w postaci pliku pdf można jednym przyciskiem wysłać mailem, zapisać i wydrukować.

Użyteczność

Zawsze po drodze

Ideą kiosków MediBOX jest popularyzacja badań profilaktycznych i zmiana nawyków na zdrowsze. 

Staramy się być zawsze blisko ludzi. Naszym celem jest udostępnianie kiosków MediBOX w najbliższym otoczeniu użytkownika, tak aby wykonanie podstawowych badań było możliwe proste i nie zabierało więcej niż 5 minut.

AKTYWIZUJ

Utrzymuj kontakt z pracownikami w nowoczesny sposób. 

Działaj omnichannelowo! Komunikuj się za pomocą kiosków, strony, aplikacji i akcji towarzyszących np. dedykowanej grywalizacji.

MONITORUJ

Oceniaj ryzyko związane ze stylem życia, jaki prowadzi użytkownik. 

MediBOX to unikatowa możliwość zbierania informacji o zachowaniu użytkownika, która w zależności od zaimplementowanych rozwiązań pozwala na wielokanałowe monitorowanie szkodowości.

ZARZĄDZAJ

Pozyskuj unikatowe dane i dysponuj nimi.

Podejmuj działania zgodnie z polityką swojej firmy – aktywizuj pracowników, zwiększaj zaangażowanie, ograniczaj negatywnie biznesowo skutki braku profilaktyki prozdrowotnej.

Realne korzyści

ZAPOBIEGAJ

Planowany efekt wdrożenia angażujących programów z zakresu działań prozdrowotnych, ze wsparciem kiosku telemedycznego MediBOX, to: 

od 2 do 8 razy niższy koszt choroby na pracownika

do 7 razy mniej dni absencji w roku

Dodatkowo zyskujesz poprawę stanu zdrowia pracowników i zmniejszenie absencji, zwiększenie ich efektywności oraz wzrost zadowolenia z pracy.

Zaangażowanie

MOTYWUJ

Dla zdecydowanej większości społeczeństwa zdrowie jest ważniejsze niż praca zawodowa. 

Dodatkowo coraz więcej osób docenia znaczenie dobrego stanu zdrowia jako kapitału, który przydatny jest w różnych, nie tylko zawodowych, obszarach życia. Aby motywować i lojalizować pracowników firmy podejmują już działania na rzecz zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym, a także realizują programy promujące zdrowy tryb życia. Oczekiwania wobec organizacji jednak wciąż rosną - dzięki wdrożeniu działań z wykorzystaniem kiosku MediBOX możesz dotrzymać im kroku.

Zdrowie

UTRWALAJ DOBRE NAWYKI

Polscy przedsiębiorcy za zasiłki chorobowe zapłacili w 2017 roku ponad 6 mld zł.

Według wyliczeń WHO, profilaktyka jest dużo bardziej opłacalna niż leczenie. Każda złotówka zainwestowana w programy prewencji zdrowotnej przynosi oszczędność 7 złotych! Z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia, wynika, że środki finansowe na działania motywacyjne wzrosły w co trzeciej polskiej firmie. Warto przeznaczyć je na akcje i programy promujące zdrowy tryb życia oraz nakłonić pracowników do regularnych badań, które w aż 70% pomagają uchronić się przed chorobami cywilizacyjnymi. To wymierna korzyść dla pracodawcy i pracownika.  

Jeśli badasz się regularnie

37%

Mniej wizyt
szpitalnych

54%

Mniejsze koszty
leczenia

5x

Mniejsze ryzyko
zgonu

7x

Mniej dni chorobowych w roku

JAK DZIAŁA KIOSK TELEMEDYCZNY MEDIBOX

Zdrowie na wyciągniecie ręki!

Medibox wygląd
Medibox system

BADAJ

podstawowe i najważniejsze parametry
zdrowotne z MediBOXEM

Nasi odbiorcy


MediBox jest idealnym partnerem wspierającym stworzenie dbającego o zdrowie pracowników miejsca pracy. 


Zaoferowanie pracownikom możliwości przeprowadzania regularnych badań i stworzenie planu wspierania zdrowego stylu życia w firmie przełoży się na korzyści finansowe oraz wizerunkowe: zwiększenie świadomości stanu zdrowia pracowników oraz wypracowanie nawyku regularnego badania się i konieczności prowadzenie zdrowego stylu życia, redukcję absencji pracowników, zwiększenie motywacji pracowników, zaangażowania i lojalności wobec pracodawcy, retencję pracowników, obniżenie kosztów ubezpieczenia oraz nakładów ponoszonych ze względu na nieobecność pracowników, wzmocnienie wizerunku odpowiedzialnej i troszczącej się o zdrowie i samopoczucie pracowników firmy.

Kioski medyczne MediBOX to nowoczesne rozwiązanie z zakresu telemedycyny.

Poza wspieraniem profilaktyki i budowaniem nawyku regularnego badania się, są zintegrowanym systemem do gromadzenia i monitorowania podstawowych informacji zdrowotnych na temat ich użytkowników. Włączenie MediBOXÓW do oferty ubezpieczyciela pozwala na monitorowanie stanu zdrowia pracowników (w tym osób objętych zdrowotnym ubezpieczeniem grupowym), ograniczenie szkodowości ubezpieczenia, przez umożliwienie wczesnego zidentyfikowania problemów zdrowotnych u regularnie badających się osób oraz wsparcie ich w zmianie zachowań, lepsze dopasowanie oferty ubezpieczenia grupowego dla klientów korporacyjnych dzięki posiadaniu danych o stanie zdrowia jego pracowników lub skuteczniejsze dobranie oferty dla klientów indywidualnych, wyróżnienie się spośród konkurencji.

optymalizacja kosztów pracowników sektora insuretch

Instytucje samorządowe mają szczególne możliwości docierania z komunikatami na temat zdrowia do szerokich grup docelowych. 


W sytuacji, w której 75% wszystkich kosztów opieki zdrowotnej bezpośrednio przypisuje się chronicznym chorobom, takim jak otyłość, nadciśnienie i cukrzyca typu 2., którym można zapobiegać, monitorowanie stanu zdrowia i prowadzenie działań na rzecz zwiększania świadomości chorób i zdrowego stylu życia staje się koniecznością.
Kiosk MediBox może zostać wykorzystany zarówno w placówce użyteczności publicznej jak i podczas organizowanych przez samorządy wydarzeń, ułatwiając dostęp do profilaktyki i pomagając w budowaniu zdrowego społeczeństwa.

MediBox jest idealnym rozwiązaniem dla szpitali, centrów medycznych oraz centrów odnowy biologicznej.

Instalacja kiosku telemedycznego w placówce umożliwi wykonanie podstawowych badań przed wejściem pacjentów do gabinetu lekarskiego, a tym samym doprowadzi do skrócenia czasu oczekiwania na wizytę. Wyniki badań przekazywane są automatycznie do karty pacjenta we współpracującej placówce medycznej.pobierz prezentację

skontakuj się z namiMedibox Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „Medibox” na podstawie Umowy o Wsparcie zawartej w dniu 9 stycznia 2019 roku z Tech-Impact Fund Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Tech-Impact Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI sp. k. z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa.
Celem Projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, których efektem będzie skonstruowanie urządzenia pozwalającego na zautomatyzowane przeprowadzanie badań diagnostycznych – kiosku telemedycznego MediBox.
Główny założeniem funkcjonowania kiosku jest wzmacnianie znaczenia roli profilaktyki, regularnych badań oraz wczesnej diagnostyki wśród ogółu społeczeństwa. Dodatkowo, planowanym efektem kiosku telemedycznego MediBox jest rozpowszechnienie korzyści płynących z rozwiązań telemedycznych oraz nowoczesnych technik gromadzenia i przetwarzania danych.
Wartość projektu: 1.050.000,00 PLN.
Wysokość dofinansowania projektu z UE: 840.000,00 PLN.
opis projektu